Co se počítá do pravidelného příjmu?

Při žádosti o úvěr potřebují banky a některé nebankovní společnosti znát výši vašeho pravidelného příjmu, aby mohly posoudit vaši schopnost dostát svým závazkům. Co všechno se považuje za pravidelný příjem – je to pouze příjem ze zaměstnání nebo i ostatní příjmy? Odhalme si, co všechno spadá do pravidelného příjmu.

Co všechno je pravidelným příjmem?

Za pravidelný (opakovaný) příjem se považují příjmy, které dostáváte pravidelně každý měsíc. Pro finanční společnosti je podstatné to, jakou výši má váš příjem a jaké jsou vaše celkové výdaje. Za nejspolehlivější zdroj příjmu se považuje ten ze zaměstnání nebo starobní důchod, ale banky a nebankovní společnosti přihlížejí i k ostatním příjmům.

1. Příjem ze zaměstnání

Příjem ze zaměstnání je obvykle zaměstnavatelem vyplácen každý měsíc. Nejméně rizikový je pracovní poměr na dobu neurčitou, naopak u smluv na dobu určitou obdrží klienti menší půjčku s kratší dobou splatnosti.

2. Příjem z podnikání

Příjem z podnikání se dokládá ve formě daňového přiznání, což znamená, že podnikatelé nebo živnostníci musejí podnikat alespoň jeden rok. Finanční společnosti dále ověřují výpisy z jejich účtu. Souhrnný přehled příjmů vystavuje finanční úřad.

3. Důchodový příjem

Pro finanční společnosti jsou nejméně rizikoví důchodci pobírající starobní či předčasný důchod, ale zpravidla dosáhnou na menší částky. Naopak uspět nemusejí žadatelé v invalidním důchodu, kteří chodí na pravidelné kontroly k posouzení jejich zdravotního stavu a hrozí, že jim bude důchod odejmut.

4. Sociální dávky

Sociální dávky jsou pravidelnou finanční podporou od státu. Ten ale může mít omezenou dobu trvání, přesto k němu řada nebankovních společností přihlíží. Šance na úvěr se zvyšuje, jestliže sociální dávky podléhají částečně exekučnímu právu a lze je při nesplácení zabavit.

5. Ostatní příjmy

Do ostatních příjmů spadají příjmy z nájemného za pronájem či podnájem nemovitostí, rodičovské příspěvky, doživotní renty z vlastního kapitálu, příjmy z nezávislé činnosti, pobírané alimenty nebo příjmy z dividend.

Publikováno: 2.1.2018