Pozor na ručitelský závazek

Proč nebýt ručitelem

Požádal vás kolega, blízký přítel nebo člen rodiny o ručení půjčky? I když máte mezi sebou přátelský a vřelý vztah, dejte si na ručitelský závazek pozor. Jestliže dlužník svůj úvěr přestane splácet, věřitelé vás vyzvou k úhradě úvěru.

Kdy je požadován ručitel?

Ručitelský závazek třetí osobou je většinou požadován na spotřebitelské úvěry nebo kreditní karty, kterými nelze ručit nemovitostí. Díky ručiteli dosáhne žadatel o úvěr na vyšší částku. Pokud přistoupíte k ručení, jako ručitel budete uveden na úvěrové smlouvě a dokládáte bance svou bonitu.

Při žádosti o půjčku můžete mít problém

Váš ručitelský závazek se ihned eviduje v databázích klientských informací včetně registrů dlužníků. Při žádosti o úvěr pak může mít ručitel problém dosáhnout na úvěr v dostatečné výši, protože je evidován jako potenciální dlužník. Ručitelský závazek zaniká až splacením celé dlužné částky ze strany dlužníka.

Při nesplácení můžete přijít o majetek

Jako ručitelé jste rovněž ohroženi exekucí majetku. V případě, že na plnění závazků nemá peníze ani dlužník, ani ručitel, může se banka dožadovat přes soud plnění od obou osob. Soud může udělit povolení k exekuci majetku dlužníka i ručitele a věřitel si může vybrat, od koho bude chtít uhradit své pohledávky.

Předvídejte možné události

Jestliže jste souhlasili s ručením, musíte být připraveni dluh za dlužníka uhradit. Před podpisem si rozmyslete své finanční možnosti, a jak se vaše finanční stránka bude vyvíjet do budoucna. V průběhu trvání půjčky můžete přijít o práci, dlouhodobě onemocnět nebo si sami budete potřebovat zřídit půjčku, například na bydlení.

Jak zrušit svůj ručitelský závazek?

Vymanit se z ručitelského závazku je velmi obtížné a potřebujete k tomu souhlas banky či nebankovní společnosti. Mějte na paměti, že ručením se zavazujete na mnoho let, že budete ochotni splatit půjčku, ke které jste se zaručili. Žádost o vyvázání ručení podávají společně ručitel a dlužník. Dlužník by měl nahradit ručitele někým jiným nebo poskytnout odpovídající zajištění.

Publikováno: 2.1.2018